Mitä tarkoittaa swag?

Swag on slangi-ilmaisu, joka viittaa henkilön itsevarmuuteen, tyyliin tai cooliuteen. Swag voi liittyä pukeutumiseen, käyttäytymiseen tai yleiseen asenteeseen, ja se on positiivinen termi, joka korostaa henkilön ainutlaatuista ja vaikuttavaa olemusta.

Mitä tarkoittaa rageta?

Rageta on johdettu englannin sanasta ”rage”, ja se tarkoittaa suuttumista tai vihastumista, erityisesti videopeleissä tai kilpailutilanteissa. Rageminen viittaa tilanteeseen, jossa henkilö menettää malttinsa tai reagoi voimakkaasti turhautumiseen tai epäonnistumiseen.

Mitä tarkoittaa nevari?

Nevari on slangi-ilmaisu, joka juontaa juurensa englannin kielen ilmaisusta ”never heard”, josta puolestaan käytetään ”suomennosta” nevahööd. Nevarilla siis tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole ennestään tuttu. Tähän liittyy yleensä hieman pilkallinen sävy, samaan tapaan kuin termiin ”nobody”. Siinä missä nevahöödiä voidaan käyttää sekä asioihin että ihmisiin, niin nevarilla tarkoitetaan vain ihmistä. Nevaria käytettiin paljon esimerkiksi 2000-luvun … Lue lisää

Mitä tarkoittaa semi?

Semi on lyhenne sanasta ”semifinaali”, mutta nettislangissa se voi viitata myös puolittaiseen tai keskinkertaiseen suoritukseen tai tilaan. Esimerkiksi, jos joku sanoo olevansa ”semi innostunut” jostakin, se tarkoittaa, että hän on kohtalaisen tai vain osittain innostunut asiasta.

Mitä tarkoittaa sluibailla?

Sluibailla on suomalainen slangi-ilmaisu, joka viittaa vastuun välttelyyn tai pyrkimykseen selviytyä tilanteesta, kuten työtehtävistä, mahdollisimman vähällä vaivalla. Sana kuvaa toimintaa, jossa henkilö yrittää livahtaa pois tai kiertää velvollisuuksiaan, tehdä työnsä mahdollisimman helpolla tavalla tai vältellä vastuuta. ”Sluibailla” voi viitata myös yleisemmin tilanteisiin, joissa henkilö pyrkii minimoimaan ponnistelunsa saavuttaakseen vaaditut tavoitteet tai suoriutuakseen tehtävistään.

Mitä tarkoittaa stalkata?

Stalkata on termi, joka tulee englannin kielen sanasta ”stalk”, tarkoittaen jonkun toisen henkilön toiminnan seuraamista, erityisesti sosiaalisessa mediassa, tavalla, joka voi olla intensiivistä tai jopa hieman tungettelevaa. Stalkkaaminen viittaa usein siihen, että henkilö tutkii toisen henkilön profiileja, kuvia ja päivityksiä internetissä.

Mitä tarkoittaa sigma?

Sigma viittaa ”sigma-mies” käsitteeseen, joka on sosiaalisen hierarkian muoto, erillään perinteisestä alfa-beta hierarkiasta. Sigma-miehet ovat yksilöitä, jotka eivät seuraa ryhmänormeja tai -odotuksia, vaan kulkevat omaa polkuaan itsenäisesti ja itsevarmasti. Termi on saanut suosiota internetin keskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa, korostaen yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä sosiaalisissa rooleissa.

Mitä tarkoittaa simp?

Simp on halventava termi, jota käytetään kuvaamaan henkilöä, yleensä miestä, joka tekee liiallisia eleitä kohtaan jotakuta, yleensä naista, johon hän on kiinnostunut, usein kritiikittä ja oman arvokkuutensa kustannuksella. Termi on yleistynyt internetissä ja sosiaalisessa mediassa viitaten usein henkilöihin, jotka yrittävät miellyttää muita äärimmäisyyksiin asti saadakseen huomiota tai hyväksyntää, erityisesti romanttisessa kontekstissa.

Mitä tarkoittaa pränkätä?

Pränkätä on suomenkielinen slangi-ilmaisu, joka tarkoittaa jonkun keppostelemista tai pilailua. Termi juontaa juurensa englannin sanasta ”prank”, joka tarkoittaa käytännön pilaa tai kepposta. Pränkääminen on suosittu huvitusmuoto erityisesti nuorten keskuudessa, ja se voi vaihdella harmittomasta pelleilystä monimutkaisiin jekkuihin, jotka on suunniteltu hämmentämään tai hätkähdyttämään kohdetta.

Mitä tarkoittaa wörtti?

Wörtti on slangi-ilmaisu, joka tulee englannin sanasta ”worthy”, tarkoittaen arvokasta tai sen arvoista. Sitä käytetään kuvaamaan henkilön, esineen tai teon arvoa tai merkityksellisyyttä. Esimerkiksi, jos joku sanoo, ”Tuo vaate on wörtti”, hän tarkoittaa, että vaate on hintansa arvoinen tai merkittävä jollakin tavalla.