Mitä tarkoittaa DM?

DM tulee sanoista ”direct message” ja viittaa yksityiseen viestiin kahden henkilön välillä sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagram, Twitter tai Facebook. DM:n avulla käyttäjät voivat lähettää toisilleen yksityisiä viestejä, jotka eivät ole julkisesti nähtävissä. Termi on erityisen suosittu nuorten keskuudessa, jotka käyttävät aktiivisesti sosiaalista mediaa kommunikointiin.

Mitä tarkoittaa rizz?

Rizz on slangi-ilmaisu, joka viittaa henkilön kykyyn houkutella tai vietellä toisia, erityisesti romanttisessa mielessä. Se voi viitata sujuvaan puhetapaan, karismaan tai flirttailutaitoon. Rizz on suhteellisen uusi termi sosiaalisessa mediassa ja nuorten keskuudessa, ja se korostaa sosiaalisia taitoja ihmissuhteiden luomisessa.

Mitä tarkoittaa sigma?

Sigma viittaa ”sigma-mies” käsitteeseen, joka on sosiaalisen hierarkian muoto, erillään perinteisestä alfa-beta hierarkiasta. Sigma-miehet ovat yksilöitä, jotka eivät seuraa ryhmänormeja tai -odotuksia, vaan kulkevat omaa polkuaan itsenäisesti ja itsevarmasti. Termi on saanut suosiota internetin keskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa, korostaen yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä sosiaalisissa rooleissa.

Mitä tarkoittaa simp?

Simp on halventava termi, jota käytetään kuvaamaan henkilöä, yleensä miestä, joka tekee liiallisia eleitä kohtaan jotakuta, yleensä naista, johon hän on kiinnostunut, usein kritiikittä ja oman arvokkuutensa kustannuksella. Termi on yleistynyt internetissä ja sosiaalisessa mediassa viitaten usein henkilöihin, jotka yrittävät miellyttää muita äärimmäisyyksiin asti saadakseen huomiota tai hyväksyntää, erityisesti romanttisessa kontekstissa.

Mitä tarkoittaa pränkätä?

Pränkätä on suomenkielinen slangi-ilmaisu, joka tarkoittaa jonkun keppostelemista tai pilailua. Termi juontaa juurensa englannin sanasta ”prank”, joka tarkoittaa käytännön pilaa tai kepposta. Pränkääminen on suosittu huvitusmuoto erityisesti nuorten keskuudessa, ja se voi vaihdella harmittomasta pelleilystä monimutkaisiin jekkuihin, jotka on suunniteltu hämmentämään tai hätkähdyttämään kohdetta.

Mitä tarkoittaa wörtti?

Wörtti on slangi-ilmaisu, joka tulee englannin sanasta ”worthy”, tarkoittaen arvokasta tai sen arvoista. Sitä käytetään kuvaamaan henkilön, esineen tai teon arvoa tai merkityksellisyyttä. Esimerkiksi, jos joku sanoo, ”Tuo vaate on wörtti”, hän tarkoittaa, että vaate on hintansa arvoinen tai merkittävä jollakin tavalla.

Mitä tarkoittaa noob/nuubi?

Noob on lyhenne englannin kielen sanoista ”newbie”, tarkoittaen uutta tai kokematonta henkilöä, erityisesti peleissä tai internet-yhteisöissä. Termistä käytetään myös suomenkielistä mukaelmaa nuubi. Termiä käytetään kuvaamaan henkilöitä, jotka ovat uusia jossakin toiminnassa tai harrastuksessa ja joilla ei vielä ole paljon kokemusta tai taitoa. Vaikka se voi olla leikkisästi halventava, se ei yleensä ole vakavasti loukkaava.

Mitä tarkoittaa servata?

Servata on slangi-ilmaisu, joka viittaa siihen, että henkilö ”tarjoilee” tai ”palvelee” toista, usein kielteisessä merkityksessä, esimerkiksi nöyryyttämällä tai voittamalla kilpailussa. Se voi tarkoittaa myös tilannetta, jossa joku esittää terävän huomautuksen tai kritiikin, jättäen toisen osapuolen sanattomaksi tai alakynteen.

Mitä tarkoittaa buli?

Buli on vanhaa Stadin slangia, ja tarkoittaa isoa tai suurta. Sen taustalla oleva murresana ”bulen” (ja sen muunnelmat ”buli”, ”bulin”, ”buligär”) viittaa johonkin, joka on turvonnut tai paisunut. Tämä termi voi viitata sekä fyysisesti suuriin esineisiin tai ilmiöihin että kuvaannollisesti suureellisiin asioihin.

Mitä tarkoittaa fleksata?

Fleksata on slangi-ilmaisu, joka tulee englannin sanasta ”flex”, ja se tarkoittaa kehuskelua tai esittelyä, erityisesti omaisuuden, saavutusten tai fyysisen kunnon suhteen. Fleksaaminen voi ilmetä sosiaalisessa mediassa, jossa ihmiset saattavat ”fleksata” uusilla ostoksillaan, lomamatkoillaan tai kuntosalituloksillaan. Termi kuvaa tarvetta näyttää muille, kuinka hyvin menee, ja se on yleistynyt erityisesti nuorten keskuudessa.